شرکت فولادسازان مکران

شرکت فولادسازان مکران

کد اقتصادی : ۱۴۰۱۲۷۹۱۸۱۰ 

ش ملی:۱۴۰۱۲۷۹۱۸۱۰ 

ش ثبت :۶۲۲۲۷۳

آدرس : تهران، زعفرانیه، سه راه آصف، خیابان بهشتی، خیابان ترک زبان پلاک 1 واحد 1

کدپستی : ۱۹۸۸۸۷۴۷۵۱

تلفن : ۰۹۳۶۷۶۸۰۸۶۸

ایمیل : info@makoranholding.com

شرکت فولادسازان مکران