تماس با ما

اطلاعات تماس

از طریق اطلاعات زیر میتوانید با شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

آدرس دفتر مرکزی : مشهد،بلوار وکیل آباد ،بلوار هفت تیر ،هفت تیر16،پلاک24
کدپستی : 9178733934              
 Email :nik@makoranholding.com
تلفن: 38656396-9 051

موبایل: 9123731251 98 +  
______________________________________________
شعبه 1 :تهران، خیابان مطهری، خیابان قائم مقام، کوچه دوم، پلاک6، طبقه 3
 واحد 6 Email: holding@makoranholding.com
کدپستی : 1586815310

تلفن: 88540387 21 0
______________________________________________
شعبه 2 : بندرعباس ، بلوار امام خميني  ، نرسیده به بلوار معلم  ، ساختمان ترنج
طبقه 6 واحد 8  كد پستي :7916786890

تلفن :  33332066 076
______________________________________________  
شعبه 3 : مشهد،بلوار وکیل آباد ،بلوار هفت تیر ،هفت تیر16،پلاک24
کدپستی : 9178733934
Email :nik@makoranholding.com
تلفن: 38656396-9 051 موبایل: 9123731251 98 + 

Email address :  bnd@makoranholding.com