توسعه معادن فولاد مکران

توسعه معادن فولاد مکران
شماره ملی : 14009358512
شماره ثبت : 1543
آدرس : زعفرانیه ،سه راه آصف،خیابان ترک زبان ،نبش بهشتی پلاک ۱واحد۱۰۲ طبقه اول

کدپستی ۱۹۸۸۸۷۴۷۵۱

ایمیل : info@makoranholding.comایمیل : info@makoranholding.com

توسعه معادن فولاد مکران