شرکت نیک امیدواران مکران

شرکت نیک امیدواران مکران

کد اقتصادی : 411657167495

ش ملی: 14008878406

ش ثبت : 1507

آدرس :مشهد بلوار وکیل آباد بلوار هفت تیر هفت تیر 16 پلاک 24

کدپستی : 9178733934

تلفن : 05138656398

ایمیل : nikmakran2020@gmail.com

سایت : https://makoranholding.com/

شرکت نیک امیدواران مکران