شرکت نیک امیدواران مکران

شرکت نیک امیدواران مکران

کد اقتصادی : 411657167495

ش ملی: 14008878406

ش ثبت : 1507

هلدینگ: تهران، زعفرانیه سه راه آصف، خیابان بهشتی، خیابان ترک زبان پلاک 1 واحد 1

ایمیل: info@makoranholding.com

شعبه 2: مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، خیابات ابن سینا غربی پلاک 237 (جنب دبستان پسرانه) طبقه دوم

تلفن: 36031356-051

کد پستی: 9178733934

شعبه 3: بندرعباس، بلوار امام خميني، نرسیده به بلوار معلم، ساختمان ترنج | تلفن: 09367680868

ایمیل : info@makoranholding.com


شرکت نیک امیدواران مکران