محصولات

محصولات قابل عرضه :

سنگ آهن

   – هماتیت شامل : عیار سیمانی / عیارهای 52% ،56% ، 60% ، 63% ، 69% / وزن مخصوص 8/4 الی 1/5

   – مگنتیت شامل : عیارهای 52 %،58%،60% 

   – کنسانتره آهن : عیار 66%

کربنات کلسیم

سنگ چینی