پروژه های بازرگانی

پروژه های بازرگانی :

بازرگانی مواد معدنی از جمله *
تراورتن ،آهن ،آهک ، کرومیت ، کربنات کلسیم و سنگ های تزئینی چینی و مرمریت *
تهاتر مواد معدنی آهنی با گندله و بیلت *
تأمین کننده مواد اولیه شرکت های میدکو و فولاد مبارکه *