پروژه های صنعتی

آزمایشگاه :

در فضای 800 متر مربع جهت آنالیز عناصر مواد معدنی Chemistry  و Instrumental Analysis به روش های و تست های فرآوری ، بر مبنای روش آزمونهای استاندارد جهانی فعالیت می نماید.

در حال حاضر در این آزمایشگاه روزانه 60 نمونه و  بطور متوسط، سالیانه 18000 نمونه آنالیز میگردد و نمونه های مورد بررسی شامل نمونه های حفاری -آتشباری در معادن، نمونه های تولیدی معادن واحد های خردایش و کارخانه های کنسانتره و گندله نمونه های ارسالی  بین  واحدهای  خردایش  و کارخانجات نمونه های ارسالی واحد فرآوری و واحد تحقیق و توسعه ی شرکت می باشد.

 

اجرای پروژه های صنعتی:

  • کارخانه دانه بندی و خردایش کربنات کلسیم واقع در باغات 
  • برش و فرآوری سنگ های ساختمانی مرمریت و سنگ چینی
  • کارخانه تولید و فرآوری کنسانتره آهن واقع در نهبندان
  • کارخانه تولید و فرآوری کنسانتره آهن واقع در بزمان
  • کارخانه تولید و فرآوری کنسانتره آهن واقع در سقز
  • کارخانه تولید و فرآوری کنسانتره آهن واقع در تایباد