پروژه های معدنی

پروژه های معدنی :


* مجری طرح های معادن کوچک مقیاس

* راه اندازی معدن چاه شور 5 

* راه اندازی معدن چاه شور 2 

* راه اندازی معدن چشمه آبگرم بزمان 

* اکتشاف منگنز دهو 

* اکتشاف مس ایرانشهر 

* اکتشاف آهن پلاسری نهبندان 

* اکتشاف معدن کربنات کلسیم چوپانان یزد 

* استخراج معدن کربنات کلسیم باغات حاجی آباد 

* استخراج معادن سنگ تزئینی