تولید و فرآوری

mini_IMG_1852

تولید و فرآوری :

* کارخانه دانه بندی و خردایش کربنات کلسیم واقع در باغات 

* برش و فرآوری سنگ های ساختمانی مرمریت و سنگ چینی 

* کارخانه تولید و فرآوری کنسانتره آهن واقع در نهبندان 

* کارخانه تولید و فرآوری کنسانتره آهن واقع در بزمان 

* کارخانه تولید و فرآوری کنسانتره آهن واقع در سقز 

* کارخانه تولید و فرآوری کنسانتره آهن واقع در تایباد